Politica de confidentialitate

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Informații generale

 

Toyo Moto Nord S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Voluntari, Șoseaua Pipera nr. 1,  Județul Ilfov, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov sub nr. J23/2585/2012, având cod unic de înregistrare RO 16028571 (denumită, în continuare, „MITT România” sau „Operatorul”), vă prezentăm Politica de Confidențialitate pentru a vă explica modul în care prelucrăm și protejăm datele cu caracter personal.

 

Asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal reprezintă un angajament fundamental pentru MITT România față de clienții săi și, prin urmare, vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (denumit, în continuare, „Regulamentul nr. 679/2016” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României. Întrucât unul dintre principiile esențiale ale acestui cadrul legal îl reprezintă transparența, am pregătit acest document prin care înțelegem să vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs. cu caracter personal atunci când interacționați cu noi în legătură cu produsele și serviciile noastre, inclusiv prin site-ul nostru web.

 

MITT România își rezervă dreptul de a actualiza și modifica această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În acest sens, în vederea respectării principiului transparenței, orice modificare a Politicii de Confidențialitate va fi afișată pe website-ul propriu.

 

Pentru orice informații legate de protecția datelor cu caracter personal, ne puteți transmite orice solicitări în acest sens fie prin poștă, la adresa din Voluntari, Șoseaua Pipera nr. 1, Județul Ilfov, România, fie prin e-mail, la adresa de e-mail office@mitt-moto.ro.

 

Ce date colectăm despre dumneavoastră?

 

MITT România colectează datele dvs. cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți.

 

Potrivit Regulamentului nr. 679/2016, „date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

 

Colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, astfel:

 

 • Din informațiile pe care ni le furnizați prin completarea formularului din pagina de Contact de pe site-ul nostru;
 • Prin corespondența cu noi prin telefon, e-mail sau în orice altă modalitate prin care ne transmiteți datele cu caracter personal;
 • Prin navigarea pe site-ul https://mitt-moto.ro;

 

Informațiile pe care ni le furnizați pot include numele, adresa de e-mail și numărul de telefon, compania, precum și alte informații, după caz.

 

De fiecare dată când vizitați site-ul https://www.mitt-moto.ro, colectăm automat următoarele date:

 

 • Date tehnice, de exemplu acest lucru poate include Adresa Internet Protocol (IP) utilizată pentru conectarea calculatorului dumneavoastră la internet, informațiile de conectare, tipul și versiunea de browser, setarea fusului orar, tipurile și versiunile extensiilor de browser (plug-in), sistemul și platforma de operare, tipul dispozitivului și marca dispozitivului mobil; aceste date sunt colectate și prelucrate în numele nostru, prin fişierele de tip cookie ale terțelor părți;
 • Date despre vizita dumneavoastră, de exemplu acest lucru poate include date despre URL, secvență de clickuri către, prin și de la site-ul https://mitt-moto.ro (inclusiv data și ora), informațiile sau produsele pe care le-ați vizualizat sau căutat pe site.

 

Categoriile de date pe care le colectăm despre dvs. pot include:

 

 • date de identificare (nume, prenume, data nașterii, domiciliu, naționalitate, seria și numărul cărții de identitate, permisului sau pașaportului), imagine (atunci când vizitați showroom-ul MITT România sau participați la evenimentelor noastre), voce (prin înregistrarea apelurilor dvs. către unul din centrele noastre de contact) și semnătură;
 • date de contact (e-mail, adresă de corespondență, telefon, fax, etc.);
 • date de conectare (IP, user și parole sau orice alte indicii și informații de securitate similare utilizate pentru autentificare și acces la conturi de client);
 • date despre autovehicul (VIN, număr de înmatriculare definitiv sau provizoriu, istoric defecțiuni și reparații, etc.);
 • preferințele dvs. atât în materie de marketing, cât și pentru anumite produse, servicii și stil de viață atunci când ne spuneți care sunt acestea ori atunci când presupunem care sunt, în baza modului în care utilizați produsele și serviciile noastre.

 

Vă informăm asupra faptului că nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul nr. 679/2016 în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu colectăm și nu prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 16 ani.

 

Care sunt scopurile prelucrării datelor cu caracter personal și care este temeiul juridic al prelucrării?

 

Potrivit Regulamentului nr. 679/2016, „prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

 

MITT România poate prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele cazuri:

 

 • Atunci când trebuie să întreprindem măsurile necesare pentru a încheia un contract cu dumneavoastră; anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă;
 • Atunci când trebuie să executăm un contract pe care l-am încheiat cu dumneavoastră;
 • Atunci când trebuie să respectăm o obligație legală (i.e. legile aplicabile în relațiile de muncă, contabilitate, audit);
 • Atunci când este necesar pentru interesele noastre legitime (sau pentru cele ale unei terțe părți) și pentru interesele dumneavoastră (i.e. pentru detectarea și prevenirea fraudei sau pentru asigurarea securității IT și a rețelei informatice), cu excepția cazului în care drepturile dumneavoastră fundamentale prevalează față de aceste interese;
 • Atunci când doriți programarea unui Drive Test cu unul din modelele MITT;
 • Atunci când vizitați showroom-ul MITT România;
 • În cadrul activităților de recrutare;
 • În scop de marketing, pentru a vă ține la curent cu privire la cele mai bune oferte pentru produsele/serviciile care vă interesează;
 • În cazul în care este necesar pentru interesul public sau în scopuri oficiale.

 

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru diverse motive tehnice, administrative și operaționale, cum ar fi:

 

 • Pentru a ne asigura de prezentarea conținutului în modul cel mai eficient pentru dumneavoastră;
 • Pentru a îmbunătăți site-ul https://www.mitt-moto.ro, inclusiv funcționalitatea acestuia;
 • Pentru administrarea site-ului https://www.mitt-moto.ro;
 • Pentru operațiunile interne, inclusiv în scopuri de depanare, analiză a datelor, testare, cercetare, statistică și de cercetare;
 • Pentru a păstra site-ul https://www.mitt-moto.ro în condiții de siguranță;
 • În scopul intereselor legitime urmărite de MITT România sau de o parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate.

 

Care este perioada de păstrare a datelor cu caracter personal?

 

Vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru perioada necesară pentru a îndeplini scopurile enumerate în Politica de Confidențialitate sau pentru perioada impusă de legislația națională și europeană aplicabilă, în conformitate cu perioadele minime legale de păstrare aplicabile și/sau atât cât este necesar pentru a ne exercita drepturile legitime (și drepturile legitime ale altor persoane).

 

În cazul în care sunteți Utilizator sau Partener Comercial, vom putea păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pe perioada exercitării relației contractuale cu dumneavoastră, la care se va adăuga o durată ulterioară de cel mult 3 ani.

 

Cum protejăm securitatea datelor dvs. cu caracter personal

 

Întreprindem toate măsurile necesare în vederea asigurării securității datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei auto.

 

Transmisia datelor dvs. cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare de ultimă generație si le stocam pe servere securizate, asigurând, în același timp, redundanța datelor.

 

În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal, transmiterea informațiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor rețele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute și utilizate de către terțe părți neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

 

Ce drepturi aveți?

 

Regulamentul general privind protecția datelor recunoaște o serie drepturi ale utilizatorilor în legătură cu datele cu caracter personal. În acest sens, aveți următoarele drepturi, conform legislației în domeniu:

 

 • Dreptul de vă confirma dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de noi, și de a vă furniza o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal;
 • Dreptul de a solicita rectificarea sau completarea datelor inexacte sau incomplete;
 • Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate de website-ul www.mitt-moto.ro, doar în cazul în care se aplică unul din următoarele motive:
 • datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • persoana vizată își retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea, în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) sau cu articolul 9 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul nr. 679/2016 și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
 • persoana vizată se opune prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (1) din Regulamentul nr. 679/2016 și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea sau persoana vizată se opune prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (2) din Regulamentul nr. 679/2016;
 • datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine operatorului în temeiul dreptului Uniunii Europene sau al dreptului intern sub incidența căruia se află operatorul;
 • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale menționate la articolul 8 alineatul (1) din GDPR;

 

 • Dreptul de ne solicita să vă transmitem alte informații despre datele dvs. cu caracter personal, cum ar fi datele pe care le avem, la ce le folosim, cui i le divulgăm, dacă le transferăm în străinătate și cum le protejăm, cât timp le păstrăm, ce drepturi aveți, cum puteți face o plângere, de unde am obținut datele dvs., în măsura în care informațiile nu v-au fost deja furnizate prin această informare;
 • Dreptul de a solicita restricționarea datelor personale de procesare de către website-ul www.mitt-moto.ro, doar în cazul în care se aplică unul din următoarele motive:
 • persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor;
 • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
 • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
 • persoana vizată s-a opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din Regulamentul nr. 679/2016, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate;

 

 • Dreptul de a solicita portabilitatea datelor cu caracter personal;
 • Dreptul de a vă retrage consimțământul, în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;
 • Dreptul de a depune o plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal având următoarele date de contact:

 

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania

Telefon: 0318059211 sau 0318059212;

Fax: 031805602;

E-mail: anspdcp@dataprotection.ro;

 

Cu toate acestea, fără a afecta dreptul dumneavoastră de a vă adresa autorității de supraveghere, vă rugăm ca, anterior, să ne contactați în vederea soluționării oricărui diferend pe cale amiabilă.

 

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că drepturile dumneavoastră descrise mai sus pot fi limitate în anumite situații și fac obiectul legilor și reglementărilor aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal. De exemplu, dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal poate fi limitat în cazul în care putem demonstra că avem motive legitime convingătoare pentru a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal care prevalează față de interesele dumneavoastră. Va trebui să vă dovediți identitatea și să ne oferiți alte detalii care să ne ajute să răspundem cererii dumneavoastră.

 

Prin continuarea utilizării site-ului, Utilizatorul își dă consimțământul pentru prelucrarea, de către Operator, a datelor cu caracter personal, conform celor indicate în Politica de Confidențialitate.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]